طی احکامی از سوی رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی؛سرپرستان روسای هیات ورزش های دانشگاهی استان های آذربایجان شرقی و گیلان منصوب شدند

هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی طی احکامی جداگانه سرپرستان هیات های ورزشی استانهای آذربایجان شرقی و گیلان را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون روسای دو هیات ورزش های دانشگاهی استانی …

طی احکامی از سوی رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی؛سرپرستان روسای هیات ورزش های دانشگاهی استان های آذربایجان شرقی و گیلان منصوب شدند ادامۀ مطلب »