مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان رئیس هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان شد

پنجمین دوره انتخابات ریاست هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان در دانشگاه پیام نور سمنان برگزار و مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد . به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، در این انتخابات که با حضور بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برگزار شد …

مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان رئیس هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان شد ادامۀ مطلب »