اخبار هیئت رئیسه

با پیشنهاد ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی ایران؛ حداقل سن ورزشکاران برای شرکت در سی و یکمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان افزایش یافت

فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی با پیشنهاد هادی بشیریان ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی ایران مبنی بر افزایش سن ورزشکاران جهت حضور در سی و یکمین دوره

ادامه مطلب »

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی: ورزشکاران در ۸ رویداد ورزشی به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شوند

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: قصد داریم تا پایان سال ۲۰۲۲ ورزشکاران را در ۸ رویداد ورزشی به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم. به گزارش

ادامه مطلب »

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی: نفرات برتر المپیاد ملی به اردوی انتخابی تیم ملی دانشجویان دعوت می‌شوند

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: پیشبینی شده است تا در اسفند ماه سال جاری المپیاد ملی را با حضور کلیه دانشجویان بخش‌های مختلف آموزش

ادامه مطلب »

با پیشنهاد ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی ایران؛ حداقل سن ورزشکاران برای شرکت در سی و یکمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان افزایش یافت

فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی با پیشنهاد هادی بشیریان ریاست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی ایران مبنی بر افزایش سن ورزشکاران جهت حضور در سی و یکمین دوره

ادامه مطلب »

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی: ورزشکاران در ۸ رویداد ورزشی به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شوند

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: قصد داریم تا پایان سال ۲۰۲۲ ورزشکاران را در ۸ رویداد ورزشی به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم. به گزارش

ادامه مطلب »

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی: نفرات برتر المپیاد ملی به اردوی انتخابی تیم ملی دانشجویان دعوت می‌شوند

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: پیشبینی شده است تا در اسفند ماه سال جاری المپیاد ملی را با حضور کلیه دانشجویان بخش‌های مختلف آموزش

ادامه مطلب »

جدید ترین اخبار