نتایج

مدال آوران رشته ووشو

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته بسکتبال سه نفره

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته بسکتبال

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته پاورلیفتینگ

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته تکواندو

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته تنیس روی میز

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته تیراندازی

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته تیر و کمان

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته جودو

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته شطرنج

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته شمشیربازی

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته صخره نوردی

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران فوتبال

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته فوتسال

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته کاراته

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته کشتی آزاد

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران فوتبال

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته وزنه برداری

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته هندبال

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

مدال آوران رشته دو و میدانی

اسامی مدال آوران سال 86 تا 98

جدول عملکرد

جدول عملکرد از سال 83 تا 98